Persoonlijke impact - Het jaarprogramma

jaar-programma-wethouders-1612964036.jpg


Het vervolgprogramma : de Impact Groep  

6 halve dagen in 1 jaar, maximaal 8 deelnemers

Trainers André de Jong en Josanne Toussaint


Inhoud:

De eerste bijeenkomst van het jaarprogramma van de trainings- en klankbordgroep ontvang je een uitgebreid persoonlijk impactrapport met hierin de analyse van jouw non-verbale impact inclusief ontwikkelpunten.

o   Het rapport is gebaseerd op objectieve metingen en observaties tijdens de Masterclass;

o   Het bevat op de wetenschap gebaseerde interpretaties;

o   Het rapport is vrij van oordelen, maar gericht op wat jij feitelijk hebt laten zien en horen.

·       De daarop volgende bijeenkomsten staan steeds 1 of 2 deelnemers met een door hem of haar gekozen thema centraal. Bijvoorbeeld: onderhandelen, presenteren, draagvlak krijgen, omgaan met de raad, jezelf profileren, overtuigen. Dit onderwerp wordt plenair behandeld met oefening en intervisie.

·       Tijdens de bijeenkomsten worden de persoonlijke ontwikkelpunten besproken en getraind.

·       Er is bij iedere bijeenkomst ruimte voor de bespreking van een persoonlijke casus.

 

Na het jaarprogramma:

·       Ben in grote mate bewust van je eigen impact als bestuurder.

·       Kan je jouw bestuursstijl(len) en non-verbale communicatie inzetten voor meer verbinding in de krachtenvelden waarin je je begeeft.

·       Herken je gedrag van anderen veel sneller en weet je hoe daar op in te spelen.

·       Weet je hoe je over kan komen op anderen en hoe je dit kan aanpassen..

·       Kan je de non-verbale signalen van anderen beter lezen en interpreteren.

·       Kan je jouw houding, stem, spraak afstemmen op de situatie, context en op jezelf.

·       Heb je collegiale contacten opgebouwd waar je nog lang mee kunt klankborden.

We bellen zo spoedig mogelijk terug.